Chuyện nghề quảng cáo

Những câu chuyện nghề quảng cáo, những bài học quảng cáo sau khi đã triển khai rất rất nhiều chiến dịch quảng cáo Facebook. Ở hàng chục ngành hàng khác nhau trong 16 làm quảng cáo online với 10 năm quảng cáo Facebook.

Những chuyện nghề, bài học trong hành trình làm quảng cáo chuyên nghiệp

Scroll to Top