playerpro

NỘI DUNG DÀNH CHO QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP

Trong thẻ tags dành cho dân chuyên nghiệp thì lúc đầu có quá nhiều thứ tôi muốn cho vào đây, từ việc đơn giản là giật một cái title sao cho ổn hơn hay đọc báo cáo chỉ số sao cho thông minh hơn, target làm sao cho tẳng chuyển đổi, các loại chiến thuật vv..v… và mây mây. Xong kết quả tôi lại cho các nguyên tắc vàng hay các yếu tố … khá là cơ bản lên các chỉ mục đầu tiên. Tại vì chưởng môn thấy các bạn làm quảng cáo nhiều khi bị bay quá, việc vit ngân sách làm cho các tuyển thủ ads chuyên nghiệp dễ dàng trở thành một con bạc. Và ví thế giữ gìn và phát huy được các nguyên tắc trong bất kỳ hoàn cảnh nào của thị trường quảng cáo cũng là một yếu tố sống còn. Cùng khám phá những tinh hoa mà chưởng môn đã chắt lọc nhé.

Scroll to Top