Group

CHO ĐI LÀ MẤT LUÔN !?

Đang chuyển bạn vào…

” Hội những người đã từng ghé thăm LongHN.com ”

một thiên đường để làm quảng cáo…

Đội trời đạp đất ở đời

Tự danh Long Sắt, vốn người Việt Nam.

Giang hồ quen thú vẫy vùng

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo…


CHO ĐI LÀ MẤT LUÔN !?
Scroll to Top