Facebook Business (BM) Trình Quản Lý Kinh Doanh Là Gì?

Nhờ Trình quản lý kinh doanh, nhà quảng cáo có thể triển khai những hoạt động marketing trên Facebook trong toàn doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài. Bạn có thể sử dụng nền tảng miễn phí này để:

Chạy và theo dõi quảng cáo
Quản lý tài sản, chẳng hạn như Trang và tài khoản quảng cáo
Thêm một agency hoặc đối tác marketing để hỗ trợ bạn quản lý doanh nghiệp

Tách riêng công việc và cuộc sống cá nhân

Trình quản lý kinh doanh là không gian trung tâm để quản lý doanh nghiệp, tách biệt với trang Facebook cá nhân của bạn. Bạn không phải lo lắng về việc nội dung kinh doanh bị lẫn với nội dung cá nhân của bạn.
Ai cũng có thể dùng Trình quản lý kinh doanh

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đều sử dụng Trình quản lý kinh doanh để sắp xếp tài sản, thông tin kinh doanh của họ ở cùng một nơi. Bạn có thể dùng Trình quản lý kinh doanh để kiểm soát tài sản trên Facebook, đồng thời đảm bảo cấp đúng quyền truy cập cho đúng người.

Với những người có quyền truy cập vào Trang của bạn trước khi bạn chuyển họ sang Trình quản lý kinh doanh, quyền của họ vẫn sẽ được giữ nguyên. Sẽ không có quảng cáo nào của bạn bị gián đoạn.
Tạo Trình quản lý kinh doanh nếu:

  • Doanh nghiệp của bạn có một đội ngũ marketing: Bạn có một đội ngũ gồm nhiều người. Họ đảm nhận việc marketing hoặc quản lý sự hiện diện của doanh nghiệp bạn trên Facebook hoặc Instagram.
  • Bạn quản lý tài sản: Bạn quản lý nhiều tài sản trên Facebook hoặc Instagram, chẳng hạn như Trang Facebook, tài khoản quảng cáo hoặc ứng dụng.
  • Bạn sử dụng một nhà cung cấp: Bạn hợp tác với nhà cung cấp để họ hỗ trợ bạn tạo, chạy hoặc quản lý Trang hay quảng cáo, nhưng vẫn muốn doanh nghiệp bạn duy trì quyền sở hữu mọi tài sản.
  • Bạn cần kiểm soát các quyền và quyền truy cập: Bạn muốn nắm toàn bộ thẩm quyền đối với tài sản của mình, mà không phải trao quyền sở hữu cho những người hỗ trợ bạn vận hành các hoạt động kinh doanh.
  • Bạn muốn doanh nghiệp mình phát triển: Bạn muốn yêu cầu quyền truy cập vào các Trang, tài khoản quảng cáo và ứng dụng khác hoặc chia sẻ Trang, tài khoản quảng cáo và ứng dụng của mình với các agency khác.
  • Bạn cần bảo vệ doanh nghiệp: Trình quản lý kinh doanh đang dần giới thiệu các công cụ bảo vệ mới thông qua Trung tâm bảo mật mới, nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ duy trì quyền kiểm soát tài sản của mình.

VAI TRÒ VÀ QUYỀN TRONG TRÌNH QUẢN LÝ QUẢNG CÁO

Trình quản lý kinh doanh sử dụng hệ thống quyền 2 lớp để đảm bảo mỗi người có quyền truy cập mà họ cần. Ở cấp độ đầu tiên, bạn thêm mọi người vào Trình quản lý kinh doanh của mình. Bạn có thể chỉ định cho họ quyền truy cập của quản trị viên hoặc nhân viên. Sau đó, hãy sử dụng các quyền dựa trên công việc để cấp quyền truy cập vào tài sản của bạn.

Với hệ thống quyền dựa trên công việc, bạn nắm được các hoạt động cụ thể mà bạn cho phép từng người thực hiện. Nhờ các quyền dựa trên công việc này, bạn có thể bảo vệ thông tin của mình trên Facebook. Bạn nên chia sẻ quyền truy cập ở mức tối thiểu mà mọi người vẫn có thể thực hiện công việc của mình. Tìm hiểu thêm về cách xem và chỉnh sửa quyền trong Trình quản lý kinh doanh.
Thêm người vào Trình quản lý kinh doanh

Khi thêm người vào Trình quản lý kinh doanh, bạn phải chỉ định quyền truy cập của quản trị viên hoặc nhân viên cho họ.

Quyền truy cập của nhân viên: Bạn nên thêm mọi người làm nhân viên. Họ chỉ có thể làm việc trên các tài khoản và công cụ được chỉ định.

Quyền truy cập của quản trị viên: Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp của bạn. Họ có thể chỉnh sửa phần cài đặt, mọi người, tài khoản và công cụ. Quản trị viên cũng có thể xóa doanh nghiệp khỏi Trình quản lý kinh doanh.

Bạn cũng có thể sử dụng các lựa chọn nâng cao để chỉ định các vai trò tài chính.

Nhà phân tích tài chính: có thể xem các thông tin tài chính, chẳng hạn như thông tin giao dịch, hóa đơn, mức chi tiêu của tài khoản và phương thức thanh toán.

Biên tập viên tài chính: có thể chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng của doanh nghiệp và các thông tin tài chính khác, chẳng hạn như thông tin giao dịch, hóa đơn, mức chi tiêu của tài khoản và phương thức thanh toán.

Cấp quyền truy cập vào tài sản của bạn

Sau khi thêm người vào Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể cấp cho họ quyền truy cập vào tài sản doanh nghiệp trong Cài đặt cho doanh nghiệp. Ví dụ: tài khoản quảng cáo, Trang, tài khoản Instagram, pixel hoặc danh mục.

Đối với từng người và tài sản, bạn có thể cấp quyền truy cập vào các công việc cụ thể. Chẳng hạn, bạn có thể thêm một người nào đó làm nhân viên trong Trình quản lý kinh doanh, rồi cấp cho họ quyền tạo quảng cáo và xem hiệu quả của Trang, nhưng họ không thể đăng nội dung lên Trang. Các công việc cho mỗi tài sản được chia thành 2 hạng mục:

Quyền truy cập tiêu chuẩn: Bật từng công việc mà bạn muốn người đó thực hiện.

Quyền truy cập của quản trị viên: Trong phần này, bạn chỉ có một lựa chọn. Bật quyền truy cập của quản trị viên để cấp cho người đó quyền quản lý tài sản và thực hiện mọi công việc hiện có.

Lưu ý: Chỉ những Trang đã được chỉ định cho Trình quản lý kinh doanh mới sử dụng được các quyền dựa trên công việc. Những Trang chưa liên kết với Trình quản lý kinh doanh sẽ sử dụng hệ thống quyền theo vai trò.

CÀI ĐẶT CƠ BẢN CHO TRÌNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Sau khi tạo tài khoản kinh doanh trong Trình quản lý kinh doanh trên Meta, bạn có thể thêm người và tài sản trong Cài đặt cho doanh nghiệp.

Trong Cài đặt cho doanh nghiệp, bạn có thể thấy các mục sau:

Quyền của người dùng: Quản lý mọi người, đối tác và người dùng hệ thống.

Tài khoản: Quản lý Trang, tài khoản quảng cáo, nhóm tài sản doanh nghiệp, ứng dụng, tài khoản Instagram, tài khoản thương mại, ngành kinh doanh và tài khoản WhatsApp.

Nguồn dữ liệu: Quản lý danh mục, Facebook pixel, nhóm sự kiện offline, chuyển đổi tùy chỉnh, tài sản, nhóm nguồn sự kiện và đối tượng được chia sẻ.
An toàn thương hiệu: Quản lý miền và danh sách chặn.

Đăng ký: Quản lý Trang tin tức.

Tích hợp: Quản lý tiện ích tích hợp bên thứ ba tương thích.

Thanh toán: Quản lý phương thức thanh toán và hạn mức tín dụng.
Trung tâm bảo mật: Quản lý yêu cầu xác thực 2 yếu tố, thêm quản trị viên dự phòng, bắt đầu quy trình xác minh doanh nghiệp, quản lý phần cài đặt email đáng tin cậy

Yêu cầu: Quản lý lời mời bạn đã gửi và xem lời mời từ người khác.

Thông báo: Quản lý phần cài đặt thông báo.

Hướng dẫn cài đặt: Tìm hiểu cách thực hiện những việc cơ bản trong Trình quản lý kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp: Quản lý thông tin chung về doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll to Top