Gửi tin nhắn cho page MFA


Đang chuyển trang…

Đội trời đạp đất ở đời

Tự danh Long Sắt, vốn người Việt Nam.

Giang hồ quen thú vẫy vùng

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo…