Liên hệ

Hoàng Đức Long ( Chưởng môn Long Sắt )

Facebook: www.fb.com/long.vlxd.7777

Phone: 096.775.7777

Telegram: 08.9911.8888

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN LỚP FACL

Nội dung: Tên FB + SĐT + TP học ( HCM or HN )

Ngân hàng ACB Chi nhánh Hà Nội

Chủ tài khoản: Hoàng Đức Long

Số tk: 139999119 hoặc 13938888

Ngân hàng quân đội MB bank

Chủ tài khoản: Hoàng Đức Long

Số tk: 0650106686666

Bình luận

Bình luận